img
© Obec Chmeľovec 2021

ÚRADNA TABUĽA:

Faktúry

Zmluvy

Voľby orgánov samosprávy obcí
2022

 

Charakteristika obce

Cirkev v obci

Erb a vlajka obce

Europrojekty obce Chmeľovec

Obecný úrad

Mikroregión Haľagoš

Kontakt

EUROPROJEKTY OBCE CHMEĽOVEC
  NÁZOV: Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Chmeľovec
  OBJEKT: SO-01.6 Chodník-vetva F
  NA STIAHNUTIE: Výzva na predloženie cenovej ponuky
  DÁTUM ZVEREJNENIA: 1.8.2019
  NÁZOV: Multifunkčné ihrisko
  OBJEKT: 01-Multifunkčné ihrisko
  NA STIAHNUTIE: Výzva na predloženie cenovej ponuky
  DÁTUM ZVEREJNENIA: 18.10.2017