img
© Obec Chmeľovec 2019

ÚRADNA TABUĽA:

Faktúry

Zmluvy

Prezidentské voľby
2019

 

Charakteristika obce

Cirkev v obci

Erb a vlajka obce

Europrojekty obce Chmeľovec

Obecný úrad

Mikroregión Haľagoš

Kontakt

Mikroregión Haľagoš bol založený 31. júla 2003, za účelom združenia finančných prostriedkov, vedomostí, praktických zručnosti a odborného potenciálu členov združenia v záujme splnenia cieľov uvedených v preambule zmluvy. Sídlo združenia sa nachádza v Šarišskej Trstenej, predseda združenia je Ján Jakab, starosta obce Chmeľovec.
Aktuálne členské obce:
Chmeľovec
Čelovce
Lipníky
Nemcovce
Podhorany
Proč
Pušovce
Šariská Trstená
Dokumenty na stiahnutie:
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1. Všeobecné zmluvné podmienky
2. Predmet podpory NFP
3. Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania
4. Podrobný rozpočet projektu
5. Podpora predchádzania BRKO v združení obcí Haľagoš