img
© Obec Chmeľovec 2017

ÚRADNA TABUĽA:

Oznamy

Faktúry

Zmluvy

Objednávky

 

Charakteristika obce

Cirkev v obci

Erb a vlajka obce

Europrojekty obce Chmeľovec

Obecný úrad

Slovenský zväz chovateľov

Kontakt

Zmluva 1/2017:

Zmluva uzavretá medzi: AVE Východ s.r.o
Dátum zverejnenia: 20.1.2017
Stiahnuť

 

Zmluva 2/2017:

Zmluva uzavretá medzi: Mária Lešková
Dátum uzatvorenia: 20.1.2017
Stiahnuť

 

Zmluva 3/2017:

Zmluva uzavretá medzi: F.M.RECYKLING s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 29.1.2017
Stiahnuť

 

Zmluva 4/2017:

Zmluva uzavretá medzi: Ing. Štefan Krištof - SK PROJEKT
Dátum uzatvorenia: 3.2.2017
Stiahnuť

 

Zmluva 5/2017:

Zmluva uzavretá medzi: Ľubomír Ňachaj
Dátum uzatvorenia: 20.2.2017
Stiahnuť

 

Zmluva 6/2017:

Zmluva uzavretá medzi: PO-STAV, spol. s.r.o
Dátum uzatvorenia: 20.6.2017
Stiahnuť

 

DODATOK -Zmluva 6/2017:

Zmluva uzavretá medzi: PO-STAV, spol. s.r.o
Dátum zverejnenia: 9.8.2017
Stiahnuť

 

Zmluva 7/2017:

Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Štatutárny ogán: MUDr. Peter Chudík, predseda
Predmetom zmluvy: Oprava a údržba športovísk
Dátum zverejnenia: 19.7.2017
Stiahnuť

 

Zmluva 8/2017:

Poskytovateľ: Prima banka Slovensko, a.s.
Predmetom zmluvy: Zmluva o úvere č. 40/009/08
Dátum zverejnenia: 30.7.2017
Stiahnuť

 

DODATOK -Zmluva:

Zmluva uzavretá medzi: innogy Slovensko, s.r.o
Predmetom zmluvy: Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Dátum zverejnenia: 9.8.2017
Stiahnuť