SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do konca januára

Obec Chmeľovec ako správca miestnych daní a poplatkov pripomína občanom, že v zmysle zákona č. 528/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2023 vznikla alebo zanikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2024 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti a priznanie k dani za psa. Daňovník je povinný nahlásiť aj zmeny tykajúce sa už jestvujúceho daňového priznania.

Tlačivo na stiahnutie v prílohe.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Chmeľovec je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
  • Ut: 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
  • St: 7:30 - 12:00 - 12:30 - 16:30
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 7:30 - 12:00