img
© Obec Chmeľovec 2018

ÚRADNA TABUĽA:

Oznamy

Faktúry

Zmluvy

Objednávky

 

Charakteristika obce

Cirkev v obci

Erb a vlajka obce

Europrojekty obce Chmeľovec

Obecný úrad

Slovenský zväz chovateľov

Kontakt

Hlasujme za historický prešovský organ

Bližšie informácie a zahlasovanie za Prešovský orgán v kostole sv. Mikuláša môžete po kliknutí na nasledujúci odkaz:
www.nadaciavub.sk

 

Dátum zverejnenia: 21.02.2018


Verejná vyhláška MK-HOSAKY, II. etapa

Verejnú vyhlášku si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci odkaz:
Verejna_vyhlaska_MK_Hosaky_II_Etapa

 

Dátum zverejnenia: 16.02.2018


Zmluva o dielo - MARO, s.r.o.

Zmluvu si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci odkaz:
Zmluva_10_2017

 

Dátum zverejnenia: 14.11.2017


Kúpna zmluva - Predaj spoluvlastnického podielu k novovytvoreným parcelám

Zmluvu si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci odkaz:
Zmluva_9_2017

 

Dátum zverejnenia: 13.11.2017